مشاهده
3292 +

چه نیاز دارید: روش شعبده بازی نخ نامرئی: در این شعبده بازی به دوستانتان بگویید یک نج جادویی دارید و جادویی هست زیرا نامرئی می‌باشد. گیره کاغذ را بر روی مقوا قرار دهید . آهن ربا را زیر مقوا قرار دهید طوریکه گیره کاغذ را بکشد. وانمود نمایید که یک نخ وصل به گیره کاغذ می‌باشد و نخ ،گیره کاغذ را بر روی مقوا می‌کشاند و جابه جا می‌کند ودستتان را هم بالای گیره کاغذ جابه جا کنید انگار نخ در دستانتان هست . همزمان آهن ربا را در زیر مقوا به اطراف بکشید طوریکه گیره کاغذ جابه جا شود. و دوستان شما شگفت زده خواهند شد وقتی نخی را نمی‌بینند و گیره کاغذ بر روی مقوا جابه جا می‌شود . ...

چه نیاز دارید:

  • آهن ربا
  • گیره کاغذ
  • مقوای نازک

روش شعبده بازی نخ نامرئی:

  1. در این شعبده بازی به دوستانتان بگویید یک نج جادویی دارید و جادویی هست زیرا نامرئی می‌باشد.
  2. گیره کاغذ را بر روی مقوا قرار دهید .
  3. آهن ربا را زیر مقوا قرار دهید طوریکه گیره کاغذ را بکشد.
  4. وانمود نمایید که یک نخ وصل به گیره کاغذ می‌باشد و نخ ،گیره کاغذ را بر روی مقوا می‌کشاند و جابه جا می‌کند ودستتان را هم بالای گیره کاغذ جابه جا کنید انگار نخ در دستانتان هست .
  5. همزمان آهن ربا را در زیر مقوا به اطراف بکشید طوریکه گیره کاغذ جابه جا شود.
  6. و دوستان شما شگفت زده خواهند شد وقتی نخی را نمی‌بینند و گیره کاغذ بر روی مقوا جابه جا می‌شود .
0 دیدگاه کاربران + ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

logo-enamad logo-samandehi