مشاهده
2204 +

مباحث علمی و سرگرم کردن کودکان هر دو با هم کمک می کند تا ذهن کودکان بیشتر درگیر شود.جوهر نامرئی، پلیس بازی و از این قبیل فعالیت ها همیشه محبوب بچه ها هست. چه نیاز دارید: روش کار شعبده بازی جوهر نامرئی: قلمو و یا خلال دندان را در لیمو یا پرتقال و یا آب سیب زده و متنی را بر روی کاغذ بنویسید. همچنان که مایع نوشته شده خشک می‌شود ناپدید می‌شود. حالا کاغذ را به دوستتان بدهید و بخواهید آنرا با اتوی لباس گرم کند و یا آنرا نزدیک لامپ داغ نگه دارید نوشته متن شما بصورت جادویی ظاهر می‌شود. احتیاط لازم را درهنگام گرم کردن کاغذ داشته باشید. نکته:با نور LED  و CFL  کار نمی‌کند. ...

مباحث علمی و سرگرم کردن کودکان هر دو با هم کمک می کند تا ذهن کودکان بیشتر درگیر شود.جوهر نامرئی، پلیس بازی و از این قبیل فعالیت ها همیشه محبوب بچه ها هست.

چه نیاز دارید:

  • قلمو یا خلال دندان
  • لیمو،پرتقال ویا آب سیب
  • کاغذ
  • لامپ و یا اتوی لباس

روش کار شعبده بازی جوهر نامرئی:

  1. قلمو و یا خلال دندان را در لیمو یا پرتقال و یا آب سیب زده و متنی را بر روی کاغذ بنویسید.
  2. همچنان که مایع نوشته شده خشک می‌شود ناپدید می‌شود.
  3. حالا کاغذ را به دوستتان بدهید و بخواهید آنرا با اتوی لباس گرم کند و یا آنرا نزدیک لامپ داغ نگه دارید نوشته متن شما بصورت جادویی ظاهر می‌شود.
  4. احتیاط لازم را درهنگام گرم کردن کاغذ داشته باشید.
  5. نکته:با نور LED  و CFL  کار نمی‌کند.
0 دیدگاه کاربران + ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

logo-enamad logo-samandehi