مشاهده
55306 +

10 نمونه معمای چوب کبریت معمای چوب کبریت همیشه محبوب همه هست. 10 نمونه معما با چوب کبریت داریم. امیدواریم دوست داشته باشید. معمای چوب کبریتی شماره (1) با اضافه کردن چهار چوب کبریت در تصویر زیر دو مربع و چهار مثلث درست کنید.   معمای چوب کبریتی شماره (2) طوری 3 چوب کبریت را جابه‌جا کنید، سه مثلث بدست آید.   معمای چوب کبریتی شماره (3) باز مدل دیگری از معما برای درست کردن 3 مثلث با جابه‌جا کردن فقط 3 چوب کبریت داریم.   معمای چوب کبریتی شماره (4) 5 چوب کبریت را طوری جابه‌جا کنید، 4 مثلث داشته باشید. مثلث‌ها با هم برابر نیستند.   معمای چوب کبریتی شماره (5) طوری 2 چوب کبریت به چیدمان زیر اضافه کنید که 7 مثلث درست شود. نکته: همانطور که ...

10 نمونه معمای چوب کبریت

معمای چوب کبریت همیشه محبوب همه هست. 10 نمونه معما با چوب کبریت داریم. امیدواریم دوست داشته باشید.

معمای چوب کبریتی شماره (1)

معمای چوب کبریت
با اضافه کردن چهار چوب کبریت در تصویر زیر دو مربع و چهار مثلث درست کنید.

 

معمای چوب کبریتی شماره (2)

Easy Triangles Matchsticks Puzzle
طوری 3 چوب کبریت را جابه‌جا کنید، سه مثلث بدست آید.

 

معمای چوب کبریتی شماره (3)

معما با چوب کبریت
باز مدل دیگری از معما برای درست کردن 3 مثلث با جابه‌جا کردن فقط 3 چوب کبریت داریم.

 

معمای چوب کبریتی شماره (4)

5 چوب کبریت را طوری جابه‌جا کنید، 4 مثلث داشته باشید. مثلث‌ها با هم برابر نیستند.
معما چوب کبریت

 

معمای چوب کبریتی شماره (5)

7 Matchsticks Triangles Riddle
طوری 2 چوب کبریت به چیدمان زیر اضافه کنید که 7 مثلث درست شود.
نکته: همانطور که در تصویر می‌بینید، هیچ مثلثی وجود ندارد و لازم نیست، چوب کبریتها روی سطح یکسان اضافه شوند.

 

معمای چوب کبریتی شماره (6)

Matchstick Brain Teaser
در تصویر زیر چیدمان چوب کبریتها طوری هست که ردیف اول و ردیف سوم و ستون اول و ستوین سوم جمع چوب کبریتها 12 هست. با برداشتن 4 چوب کبریت و چیدن آنها در خانه‌های دیگر طوری چیدمان را تغییر دهید که باز هم جمع چوب کبریتهای ردیف اول و سوم و ستون اول و سوم برابر 12 شود.

 

معمای چوب کبریتی شماره (7)

MatchSticks Game Puzzle
در تصویر چیدمان چوب کبریتهای زیر شما دو لیوان و دو ضربدر دارید. با جابه‌جایی فقط 4 چوب کبریت ضربدرها را داخل لیوان قرار داید.

 

معمای چوب کبریتی شماره (8)

MatchStick-Riddle
می‌توانید با اضافه کردن 4 چوب کبریت این مربع را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

 

معمای چوب کبریتی شماره (9)

چوب کبریت
این ماهیها از چپ به راست در حال شنا کردن هستند. با جابه‌جا کردن فقط سه تا از چوب کبریت‌ها جهت شنای ماهی‌ها را از راست به چپ تغییر دهید.

 

معمای چوب کبریتی شماره (10)

Matchstick Equation Puzzle
می‌توانید با جابه‌جا کردن فقط یک چوب کبریت این معادله را تصحیح کنید؟

پیشنهاد می کنیم نمونه های بیشتری ایده بازی و کاردستی با چوب کبریت در سایت کودک شید شاد ببینید.

5 دیدگاه کاربران + ارسال دیدگاه
 • پاسخ دهید

  با 11 چوب کبریت و جابجا کردن 6 کبریت 4 مثلث و یک شش ضلعی

 • پاسخ دهید

  چگونه می توان با یازده چوب کبریت چهار مثلث ویک شش ضلعی ساخت

 • پاسخ دهید

  چگونه با پنج چوب کبریت یک مکعب کامل ساخته میشه ک هیچ کدوم شکسته هم نشوند
  ممنون

 • پاسخ دهید

  با اضافه کردن چهار چوب کبریت یک مکعب درست کنید

 • پاسخ دهید

  جواب اینو کی بلده
  با استفاده از 6 چوب کبریت چهار مثلث درست کنید ک خر چوب کبریت یک ضلع مثلث باشه(یعنی چوب کبریتا همدیگه رو قطع نکنن رو هم نباشن)

ارسال دیدگاه

logo-enamad logo-samandehi