مشاهده
6563 +

بازی غیب کردن سکه چه نیاز دارید: روش کار: پشت گردنتان را با دست چپ بگیرید . به دوستانتان بگویید می‌خواهید بوسیله مالیدن سکه بر روی آرنج دستتان آنرا ناپدید کنید. سکه را با دست راست بردارید و آنرا بر روی آرنج دست چپتان بمالید. دستتان را ول کنید و بذارید سکه بر روی زمین بیفتد. به دوستانتان بگویید که مجبورید دوباره انجام بدهید. حالا سکه را با دست چپتان بر دارید و وانمود کنید که آنرا در دست راستتان قرار داده اید. مجددا دست چپتان را پشت گردنتان بگذارید و با دست راست شروع به مالیدن آرنج دست چپتان کنید و همچنان سکه را در دست چپ مخفی نگه دارید. سکه را از پشت سر یک گوشه‌ای مخفی بیندازید. مالیدن را متوقف کرده و دستتان را نشان دهید که خالی هست و سکه ناپدید شده. ...

بازی غیب کردن سکه

چه نیاز دارید:

  • یک سکه

روش کار:

  • پشت گردنتان را با دست چپ بگیرید .
  • به دوستانتان بگویید می‌خواهید بوسیله مالیدن سکه بر روی آرنج دستتان آنرا ناپدید کنید.
  • سکه را با دست راست بردارید و آنرا بر روی آرنج دست چپتان بمالید.
  • دستتان را ول کنید و بذارید سکه بر روی زمین بیفتد.
  • به دوستانتان بگویید که مجبورید دوباره انجام بدهید.
  • حالا سکه را با دست چپتان بر دارید و وانمود کنید که آنرا در دست راستتان قرار داده اید.
  • مجددا دست چپتان را پشت گردنتان بگذارید و با دست راست شروع به مالیدن آرنج دست چپتان کنید و همچنان سکه را در دست چپ مخفی نگه دارید.
  • سکه را از پشت سر یک گوشه‌ای مخفی بیندازید.
  • مالیدن را متوقف کرده و دستتان را نشان دهید که خالی هست و سکه ناپدید شده.
0 دیدگاه کاربران + ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

logo-enamad logo-samandehi