مشاهده
6565 +

تشخیص الگوها باعث تقویت درک مفاهیم پایه ریاضی می‌شود.شکل‌ها، رنگها و نشانه‌ها را آموزش می‌دهد.مهارت‌هایی که کودکان با تمرین کاربرگ الگویابی فرا می‌گیرند در جاهای دیگر نیز کاربرد داشته و به تقویت تفکر منطقی آنها کمک کرده ، باعث افزایش دقت و تمرکز ، درگیر شدن ذهن کودک و تقویت حافظه می‌شود. کاربرگ الگویابی را از لینک زیر دانلود کنید،بر روی کاغذ چاپ کنید.شکل، گاربرگ الگویابی زیر الگوی خاصی را پیروی می کند. از کودکتان بخواهید آن را پیدا کند. لینک همه کاربرگ‌های آموزش الگویابی ...

تشخیص الگوها باعث تقویت درک مفاهیم پایه ریاضی می‌شود.شکل‌ها، رنگها و نشانه‌ها را آموزش می‌دهد.مهارت‌هایی که کودکان با تمرین کاربرگ الگویابی فرا می‌گیرند در جاهای دیگر نیز کاربرد داشته و به تقویت تفکر منطقی آنها کمک کرده ، باعث افزایش دقت و تمرکز ، درگیر شدن ذهن کودک و تقویت حافظه می‌شود.

کاربرگ الگویابی را از لینک زیر دانلود کنید،بر روی کاغذ چاپ کنید.شکل، گاربرگ الگویابی زیر الگوی خاصی را پیروی می کند. از کودکتان بخواهید آن را پیدا کند.

دانلود کاربرگ آموزش الگویابی

لینک همه کاربرگ‌های آموزش الگویابی


1 دیدگاه کاربران + ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

logo-enamad logo-samandehi