مشاهده
4959 +

ترفند کشش سطحی یک ترفند دیگر بر پایه علم شیمی داریم. فقط با آب، فلفل و صابون یک نمایشی از کشش سطحی آب داشته باشید.از دوستانتان بخواهید با انگشتانشان فلفل داخل آب را جدا کنند.درسته عملی نیست حالا شما با شعبده بازی اینکار را انجام خواهید داد.این حقه اثر مواد پاک کننده بر روی کشش سطحی آب را نشان می‌دهد. مواد مورد نیاز: روش انجام آزمایش کشش سطحی : داخل یک بشقاب آب ریخته و فلفل را پخش کنید. قبل از نمایش بر روی انگشتانتان صابون بمالید(کسی نباید متوجه شود شما انگشتتان را صابونی کردید) صابون کمک می‌کند تا فلفل جدا شود.انگشت شما دفع کننده فلفل را داشته و صابون کشش سطحی آب را بر هم می‌زند. برای آشنایی بیشتر با آزمایش علمی کشش سطحی آب با فلفل فیلم را مشاهده کنید. حقه‌های بیشتر بر روی کشش سطح...

ترفند کشش سطحی

یک ترفند دیگر بر پایه علم شیمی داریم. فقط با آب، فلفل و صابون یک نمایشی از کشش سطحی آب داشته باشید.از دوستانتان بخواهید با انگشتانشان فلفل داخل آب را جدا کنند.درسته عملی نیست حالا شما با شعبده بازی اینکار را انجام خواهید داد.این حقه اثر مواد پاک کننده بر روی کشش سطحی آب را نشان می‌دهد.

مواد مورد نیاز:

  • آب
  • صابون
  • فلفل

روش انجام آزمایش کشش سطحی :

  1. داخل یک بشقاب آب ریخته و فلفل را پخش کنید.
  2. قبل از نمایش بر روی انگشتانتان صابون بمالید(کسی نباید متوجه شود شما انگشتتان را صابونی کردید)
  3. صابون کمک می‌کند تا فلفل جدا شود.انگشت شما دفع کننده فلفل را داشته و صابون کشش سطحی آب را بر هم می‌زند.

برای آشنایی بیشتر با آزمایش علمی کشش سطحی آب با فلفل فیلم را مشاهده کنید.

حقه‌های بیشتر بر روی کشش سطحی آب را ببینید.

1 دیدگاه کاربران + ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

logo-enamad logo-samandehi