مشاهده
4621 +

مربع جادویی یک سرگرمی هیجان انگیز از ترفند ریاضی است. مربع جادویی ،مربع هایی عددی هستند كه در آن ها حاصل جمع اعداد هر سطر، ستون یا قطر یك عدد ثابت است. حاصل جمع را «ثابت مربع» می نامیم . در ضمن اعداد داخل خانه ها باید با هم متفاوت باشند. مثال: شكل زیر یك مربع جادویی 9 عددی است كه ثابت آن 15 است. واضح است که حاصل جمع اعداد  هر یک از سطرها ، حاصل جمع اعداد هر یک از ستون ها و حاصل جمع اعداد هر یک قطرها نیز برابر با 15 است. نکته: مربع جادویی کوچک تر از 3×3 وجود ندارد. در کاربرگ مربع جادویی تعدادی مربع در ابعاد3*3 وجود دارد، کودک شما باید ثابت مربع را پیدا کرده و بقیه خانه‌ها را پر کند، این بازی ریاضی برای تقویت محاسبات ذهنی و عملیات جمع کمک شایانی می‌کند. این کاربرگ مناسب کودکان دبستان و ابتد...

مربع جادویی یک سرگرمی هیجان انگیز از ترفند ریاضی است. مربع جادویی ،مربع هایی عددی هستند كه در آن ها حاصل جمع اعداد هر سطر، ستون یا قطر یك عدد ثابت است. حاصل جمع را «ثابت مربع» می نامیم .

در ضمن اعداد داخل خانه ها باید با هم متفاوت باشند.

مثال: شكل زیر یك مربع جادویی 9 عددی است كه ثابت آن 15 است.

بازی مربع-جادویی برای کودک

واضح است که حاصل جمع اعداد  هر یک از سطرها ، حاصل جمع اعداد هر یک از ستون ها و حاصل جمع اعداد هر یک قطرها نیز برابر با 15 است.

نکته: مربع جادویی کوچک تر از 3×3 وجود ندارد.

در کاربرگ مربع جادویی تعدادی مربع در ابعاد3*3 وجود دارد، کودک شما باید ثابت مربع را پیدا کرده و بقیه خانه‌ها را پر کند، این بازی ریاضی برای تقویت محاسبات ذهنی و عملیات جمع کمک شایانی می‌کند.

دانلود کاربرگ مربع جادویی

این کاربرگ مناسب کودکان دبستان و ابتدایی است.

0 دیدگاه کاربران + ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

logo-enamad logo-samandehi