3045 +

معرفی کتاب مواد غذایی کتاب سالم بخورید تا سالم بمانید کتاب سالم بخورید تا سالم بمانید در فضای گرم خانوادگی و توجه به ارتباط صمیمی بین کودک و والدین به موضوع اهمیت مواد غذایی سالم پرداخته هست.در این کتاب از بدو تولد تا بزرگسالی در مورد مواد غذایی مورد نیاز بدن مطلب دارد و به زبان کودکانه با اشاره به چراغ راهنما، قرمز بودن خوراکیهای مضر و سبز بودن خوراکیهای مفید نشان می‌دهد. مربی‌های مهد کودک و آموزگاران با نشان دادن تصاویر کتاب از بچه‌ها بپرسند کدام ماده غذایی مفید و کدام مضر هست و کلاس را به فضای پرسش و پاسخ تبدیل کنند و والدین هم با خواندن کتاب کودک را با الگوی صحیح خوردن آشنا کنند. نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ س‍ی‌ ی‍رز, ماتیو سی یرز مترجم: دکتر مریم مظاهریون مطلب علاقه‌مند تر کردن کودکان بدغ...

معرفی کتاب مواد غذایی

کتاب سالم بخورید تا سالم بمانید

کتاب سالم بخورید تا سالم بمانید در فضای گرم خانوادگی و توجه به ارتباط صمیمی بین کودک و والدین به موضوع اهمیت مواد غذایی سالم پرداخته هست.در این کتاب از بدو تولد تا بزرگسالی در مورد مواد غذایی مورد نیاز بدن مطلب دارد و به زبان کودکانه با اشاره به چراغ راهنما، قرمز بودن خوراکیهای مضر و سبز بودن خوراکیهای مفید نشان می‌دهد.

مربی‌های مهد کودک و آموزگاران با نشان دادن تصاویر کتاب از بچه‌ها بپرسند کدام ماده غذایی مفید و کدام مضر هست و کلاس را به فضای پرسش و پاسخ تبدیل کنند و والدین هم با خواندن کتاب کودک را با الگوی صحیح خوردن آشنا کنند.

نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ س‍ی‌ ی‍رز, ماتیو سی یرز
مترجم: دکتر مریم مظاهریون

مطلب علاقه‌مند تر کردن کودکان بدغذا به سبزیجات ببینید.

0 دیدگاه کاربران + ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

logo-enamad logo-samandehi