0

با سلام

قصد دارم در زمینه خدمات کودک کار کنم و دنبال اخذ مجوزهای لازم هستم. آیا مهم هست که گروه سنی دقیق مشخص باشه یا نه؟