0

سلام سوالی دارم من بچه‌ام 2 سالش هست و براش خمیر بازی خریدم. من گاهی شکلهایی با خمیر بازی براش درست میکنم یا خمیر را روی میز پهن میکنم و با نوک تیز ابزار روی خمیر شکل می‌کشم.نمی‌دانم اینکارم درست هست چون بچه‌ام نمی‌تونه شبیه شکل‌های من در بیاره این کار من باعث نمیشه که اعتماد به نفسش کم بشه و فکر کنه توانایی نداره؟ من بیشتر هدفم این هست که بهش یاد بدم چه کارهایی با خمیر بازی میشه کرد.