0

سلام

دختر من همیشه یک تصویر را نقاشی می‌کشد، این طبیعی هست؟