0

سلام
چطور کمک کنم تا دختر 7 ساله‌ام دوست پیش دبستانی‌اش را فراموش کند؟
دختر من نینا یک دوست صمیمی در دوران مهد کودک و پیش دبستانی به اسم سارا داشت که از 6 ماهگی تا 6 سالگی با هم در یک مهد دوست بودند. خانواده سارا به محله دیگه‌ای نقل مکان کردند و دیگه مدرسه‌شان یکی نبود برای کلاس اول اینها از هم جدا شدند. از زمانیکه دخترم دو سالش بود همیشه می‌گفت بهترین دوست من سارا هست و دوستهای جدیدی که پیدا می‌کرد باز سارا را بهترین دوستش می‌دانست.
بعد از جدا شدن باز همدیگر را در تولد دختر من و تولد سارا دیدند و چند باری هم با خانواده‌اش هماهنگ کردم و توی پارک قرار گذاشتیم تا بچه‌ها همدیگر را ببینند ولی خوب خیلی خانواده آنها نگران این رابطه ایجاد شده نیستند. حالا من چطوری دخترم را راضی کنم تا سارا را فراموش کند؟ و یا اینکه آیا من باید سعی کنم فرصت قرارهای بیشتری با دوستش فراهم کنم تا هر از گاهی اینها همدیگر را ببینند؟ یا نه این قرار گذاشتنها را تمام کنم تا فکرش از سر دخترم بیفتد؟