1

با سلام و خسته نباشید. من در حال انتخاب مدرسه هستم.مدرسه شناختی گویا روش جدید آموزشی هست چه فرقی با مدرسه های سنتی قدیم داره و خوب هستند؟