0

دخترم 22 ماه هست و من مشکل بازی با اسباب بازی هاش را دارم. با هر چیزی به جز وسایل خودش بازی می‌کنه. وقتی من توی آشپزخانه هستم با وسایل داخل کابینتها و قابلمه‌ها بازی می‌کند.هر چی عروسک‌هاش را میارم کنار دستش میذارم باز با قابلمه‌ها بازی می کنه…..آیا این طبیعی هست؟