0

دخترم 6 سالش هست و موقع صحبت کردن صداش را عوض می‌کنه و مثل بچه کوچولوها صحبت می‌کنه. این رفتارش عمدی هست و من می‌ترسم روش بمونه و از طرفی جلوی بقیه هم از این مدل صدایی که تقلید می‌کنه خوشم نمی‌آید و خجالت می‌کشم. چه کنم تا از سرش بیوفته؟