0

سلام پسرم 2 سالش هست و دوست نداره دستش کثیف بشه، اصلا دست به خاک و شن نمی‌زنه و همه‌اش می‌ترسه دستش کثیف بشه حتی از دست زدن به رنگ هم خوشش نمی‌یاد و موقع نقاشی کشیدن اگر دستش رنگی بشه زود میره میشوره! آیا بچه وسواسی هست؟ چه کنم تا دچار وسواس نشه؟ممنون اگر راهنمایی کنین آخه توی پارک همه بچه ها خاک بازی می کنن بعد این یک گوشه وامیسته و اصلا جلو نمی ره!