خانه تست هوش تصویری

تست هوش جدا کردن اسب ها

9 اسب در یک کادر مربع در شکل می‌بینید. تنها با کشیدن 2 مربع اسب‌ها را از هم جدا کنید، طوریه هیچ دو اسبی بدون رد شدن از خط نتوانند همدیگر را ببینند. ...

معمای ماز

معمای ماز زیر را حل کنید.در ورودی(دایره زرد سمت پایین چپ) و در خروجی( دایره سبز سمت پایین رایت) هست. قوانین بازی معمای ماز : بر روی یک دایره چند...

تست هوش تصویری دنده ها

تست هوش تصویری همانطور که در تصویر می‌بینید، چهار دنده با مشخصات زیر داریم: دنده A : تعداد دندانه‌ها60 دنده B : تعداد دندانه‌ها40 دنده C  : تعداد دندانه‌ها20 دندهD  : تعداد دندانه‌ها60 هر دقیقه دنده B  یک دور کامل می‌چچر...
خانه تست هوش تصویری
logo-enamad logo-samandehi