خانه تقویت تفکر انتقادی در کودکان

بازی ریاضی

در این بازی ریاضی، رقابت و حل مسئله با چند تاس است.بچه‌ها در این بازی تمرین پایه علم ریاضی دارند و بر روی مهارتهای حل مسئله ریاض...
خانه تقویت تفکر انتقادی در کودکان
logo-enamad logo-samandehi