خانه جابجایی خلال دندان

شعبده بازی خلال دندان ستاره

یک شعبده بازی با خلال دندان و آب . می‌خواهید به دوستانتان نشان دهید که خلال دندان با نیرویی که شما به آن وارد می‌کنید بدون دست جابه‌جا شده و شکل ستاره درست می‌شود.همینطور آموزش درس خاصیت نفوذ (یک حل کننده مثل آب) و پخش شدگی را داش...
خانه جابجایی خلال دندان
logo-enamad logo-samandehi