خانه شعبده بازی فکر خوانی

فکرخوانی

چه نیاز دارید: روش کار: به دوستانتان بگویید که می‌توانید فکرخوانی کرده و فکر آنها را بکمک همدستتان بخوانید از یکی از دوستانتان بخواهید یک عدد از 1 تا 100 را انتخاب کرده و در گوش همدستتان بگوید. حالا دستتان را روی صو...
خانه شعبده بازی فکر خوانی
logo-enamad logo-samandehi