خانه آزمایش علمی کودک

آزمایش چگالی

چگالی در واقع اشاره به مقدار ماده در واحد حجم معین می‌کند چیزهای متفاوت چگالی و تراکم متفاوتی دارند. بعنوان مثال یک فنجان آب ،ماده بیشتری از یک فنجان ...
خانه آزمایش علمی کودک
logo-enamad logo-samandehi