خانه خانه کودک

کارگاه مادر و کودک ؛ آری یا نه

کارگاه مادر و کودک هنر ارتباط با کودک از یک سو و انتقال بازیهای موثر در ارتباطِ مادر با کودک، لزوم برگزاری کارگاه مادر و کودک را توسط متخصصین و روانشناسان دوچندان نموده است. کارگاه مادر و کودک در تهران بصورت فزاینده‌ای در حال رش...
خانه خانه کودک
logo-enamad logo-samandehi