خانه زاویه شکست

چگونه نور در آب سریع تر از هوا عبور می کند؟ آزمایش شکست نور

عبور سریع نور چگونه است؟ آیا در آب سریع تر است یا در هوا؟، سریع ترین چیز در کل جهان سرعت نور در خلا است (مانند فضا). نور در امواج عبور می کند و ما آن را  انتشار می نامیم. انتشار امواج هم دارای سرعت و هم جهت می باشدکه سرعت نام دارد...
خانه زاویه شکست
logo-enamad logo-samandehi