0

سلام. ما به تازگی صاحب فرزند دیگری شدیم. دختر اولم سه سالش هست و از زمانی که متوجه این مساله شد که صاحب خواهری خواهد شد، واقعا عاشقانه او را دوست داشت و اصلا حسادت نمی کرد، خیلی مواظب من و در واقع خواهرش بود… البته لجبازی های مخصوص سن و سال خودش را داشت…

و حالا یک هفته از تولد فرزند جدید میگذرد، در این یک هفته واقعا عاشقانه دوستش داره… آنقدر که نحوه ابراز محبت به او با شدت است، مدام میخواهد بغلش کند، بوسش کند … سر و دست و پایش را میگیرد و قربون صدقه اش می رود و ما از ترس آسیب رسیدن به نوزاد هرچقدر میخواهیم این رفتارهایش را مدیریت کنیم ، نمیشود… جیغ میکشد که من با خواهرم بازی کنم… و آخر مساله به دعوا و تهدید ختم میشود…

از طرفی دختر خیلی حساسی هست… اگر کسی با خواهرش صحبت کند ، نگاه می کند و بغض میکند ولی بغضش را فرو میخورد ولی بروز نمیدهد.

از اینکه بخاطر محبتش به خواهرش به او نکن نکن بگوییم ناراحتم… واقعا شرایط سختی دارم و نیاز به راهنمایی… نمیدونم چطوری این بحران را مدیریت کنم تا آسیب روحی به دخترم نرسد در این مواقع رفتار با فرزند اول چطور باید باشد؟ … البته من و پدرش واقعا جلوی او به فرزند جدید توجه نمیکنیم و تمام توجه مان به او است ولی لجبازیهایش امان ما را بریده…