0

سلام شاگردی دارم که مداد را دستش نمی‌تونه بگیره

من یک شاگرد کلاس اول دارم که درست مداد دست گرفتن مشکل دارد. والدینش را خواستم و توضیح دادند که در پیش دبستانی هم هر وقت ازش می‌خواستن تمرینها را انجام بده از زیرش در می‌رفته. من مدتی هست که بازیهایی برای تقویت مهارت حرکتی ظریف و دست ورزی باهاش انجام می‌دهم و خیلی از بازی هایی که شما برای دست ورزی توی سایت گذاشته بودین را اجرا کردم و به راحتی می تواند چیزهای کوچک را بردارد در بازی جدا کردن حبوبات خیلی قشنگ حبوبات را تفیک می‌کنه ولی باز مداد را درست دستش نمی‌گیرد.

از خانواده‌اش خواستم به مراکز کار درمانی ببرنش تا مشکلش حل بشه ولی هیچ همکاری ندارند. چه می‌توانم برای این شاگردم انجام بدهم چون این مشکل باعث شده از دوستانش خیلی عقب باشه و خیلی کند می‌نویسه و بد خط هست.