1

سلام

من برای مهدکودکم از بهزیستی مجوز دارم و  قصد دارم کارگاه‌های مادر و کودک برگزار کنم.آیا مشکلی پیش نمی‌یاد؟