0

سلام

سوالی داشتم شرایط گرفتن مجوز بهزیستی خیلی داستان داره. آیا برای مهد قرآن هم باید حتما از بهزیستی مجوز گرفت؟؟