0

سلام

من شاغل هستم و هر روز صبح باید دختر 5 ساله‌ام را مهد کودک ببرم. ولی همیشه سر حاضر شدنش مشکل داریم و من دیر به سر کارم می‌رسم. یک ساعت دخترم طول می‌ده تا حاضر بشه و لباسش را عوض کنه و من مدام بهش می‌گم زود باشهحاضر بشه ولی همین جوری اوقات تلخی می‌کنه… اگر هم من بخوام کمکش کنم همه‌اش بدقلقی می‌کنه و بهانه‌گیری می کنه. من باید دنبالش دور خونه بچرخم تا آخر سر هم با داد و بیداد آماده‌اش کنم. این برنامه هر روز ما هست.