0

سلام

بچه من 3 سالش هست و مدام عادت داره نقاشی روی دیوار اتاقش با ماژیک می‌کشه، من براش تخته وایت برد روی دیوار زدم طوریکه قدش برسه و ازش خواستم روی اون نقاشی بکشه ولی باز با ماژیک همه دیوار اتاق را خط خطی می‌کنه. دفتر نقاشی هم در اندازه‌های مختلف رنگی و قشنگ داره. چطوری تشویقش کنم توی دفتر یا تخته‌اش نقاشی بکشه؟

deleted answer