0

سلام نمی‌دانم دختر 10 ساله‌ام دچار وسواس شده یا نه موقتی هست روی همه مسائل حساس هست به هر چیزی دست میزنه باید دستاش را بشوره، اگر جایی از بدنش زخمی بشه مدام چک میکنه تا ببینه خوب شده یا نه و خیلی نگران سلامتیش هست. وقتی با تبلت بازی می‌کنه نگران میشه که چشمهاش آسیب نبینه و همه وسایل روی میز تحریرش باید مرتب چیده شده باشه و کسی نباید جای وسایلش را عوض کنه.این رفتارش آیا وسواس هست یا نه چون ما توی خانواده اصلا زمینه آدم وسواسی نداریم.

deleted answer