0

سلام

انجام چه پروژه هایی برای بچه 5 ساله مناسب هست؟

پسرم عاشق وسایل برقی و الکتریکی هست. شما چه پیشنهاد کارهای الکتریکی دارین که توی این سن بتونه انجام بده؟